اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   الهام مصلحی
الهام مصلحی
آثار موجود در کتابخانه
ویراستاری و مقدمه:
هنر شیعی ۱. هنر شیعی (ویراستاری)
عناصر هنر شیعه در نگارگری‌ و کتیبه‌نگاری‌ تیموریان و صفویان
نویسنده: مهناز شایسته فر
موسسه مطالعات هنر اسلامی، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۴ش.، ویراستار: سرور اسلامی