اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   میرزا ملااحمدوف
میرزا ملااحمدوف
آثار موجود در کتابخانه
یاد یار مهربان ۱. یاد یار مهربان
مرزهای شرقی شعر پارسی از ورارودان تا هند
انتشارات توس، تهران، ۱۳۸۰ش.، با مقدمه: استاد ایرج افشار