اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   عبدالکریم رافعی قزوینی
عبدالکریم رافعی قزوینی
آثار موجود در کتابخانه
فتح العزیز شرح الوجیز ۱. فتح العزیز شرح الوجیز
• المجموع و یلیه فتح العزیز و یلیه التخلیص الحبیر، مطبعة التضامن الاخوی، مصر، ۱۳۴۴ق.، 12 جلد
التدوین فی اخبار قزوین ۲. التدوین فی اخبار قزوین
مطبعة العزیزیة، حیدر آباد دکن، 1984م.، 3 جلد، محقق: شیخ عزیزالله عطاردی قوچانی