اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   رضا موسوی هندی
رضا موسوی هندی
رضا موسوی هندی
آثار موجود در کتابخانه
القصیدة الکوثریة ۱. القصیدة الکوثریة
• چکامه کوثریه؛ یادو‌اره‌ ‌غدیر خم‌، موسسه تحقیقات و انتشارات طور، چاپ اول، ۱۳۷۰ش.
• دیوان امیرالمومنین و سیدالبلغا و المتکلمین الامام علی بن ابیطالب(ع)، مطبعة الغری الحدیثة، چاپ دوم، ۱۳۸۶ش.
دیوان السید رضا الموسوی الهندی ۲. دیوان السید رضا الموسوی الهندی
گردآورنده: موسی موسوی
دار الاضواء، بیروت، ۱۴۰۹ق.، با تعلیق: عبدالصاحب موسوی