اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   ژول لابوم
ژول لابوم
آثار موجود در کتابخانه
آثار ترجمه شده:
تفصیل آیات القرآن الحکیم بانضمام المستدرک ۱. تفصیل آیات القرآن الحکیم بانضمام المستدرک
تفصیل آیات القرآن الحکیم ۲. تفصیل آیات القرآن الحکیم
مترجم: حکیم محیی الدین مهدی الهی قمشه ای
• تفصیل آیات القرآن الحکیم بانضمام المستدرک، کتابفروشی اسلامیه، تهران، ۱۳۶۰ش.