اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   ندیم مرعشلی
ندیم مرعشلی
آثار موجود در کتابخانه
المرشد الی کنز العمال  ۱. المرشد الی کنز العمال
نویسنده: اسامه مرعشلی
• کنز العمال فی سنن الأقوال والأفعال، مکتبة التراث الإسلامی، ۱۳۸۹ق.، 2 جلد
تصحیح و تحقیق:
معجم مفردات الفاظ القرآن ۲. معجم مفردات الفاظ القرآن (تحقیق)
نویسنده: راغب اصفهانی