اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   شهاب الدین عباسی
شهاب الدین عباسی
آثار موجود در کتابخانه
ترجمه:
الهیات فلسفی توماس آکوئیناس ۱. الهیات فلسفی توماس آکوئیناس
من و مولانا ۲. من و مولانا
زندگانی شمس تبریزی و ارتباط او با مولانا جلال الدین
مروارید، چاپ دوم، تهران، ۱۳۸۶ش.
تصحیح و تحقیق:
لسان الغیب فی تمیز الصحة عن العیب ۳. لسان الغیب فی تمیز الصحة عن العیب (تحقیق و تصحیح)