اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   فاطمه ولیانی
فاطمه ولیانی
آثار موجود در کتابخانه
ترجمه:
تاریخ جنون در عصر کلاسیک ۱. تاریخ جنون در عصر کلاسیک
نویسنده: میشل فوکو
انتشارات هرمس، چاپ ششم، تهران، ۱۳۸۷ش.
افسون زدگی جدید ۲. افسون زدگی جدید
هویت چهل تکه و تفکر سیار
نشر و پژوهش فرزان روز، چاپ پنجم، تهران، ۱۳۸۶ش.