اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   محمد دهقانی
محمد دهقانی
آثار موجود در کتابخانه
ترجمه:
۱. روشنفکران ایران در قرن بیستم
انتشارات هرمس، تهران، ۱۳۸۳ش.
تاریخ اجتماعی ایران در عصر آل‌بویه ۲. تاریخ اجتماعی ایران در عصر آل‌بویه
نشر نامک، چاپ اول، تهران، ۱۳۹۳ش.
نشریات:
۱. فرهنگ‌‌بان (مشاور)
همچنین نگاه کنید
فرهنگ‌‌بان فرهنگ‌‌بان (عضو)