اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   عبدالوهاب فراتی
عبدالوهاب فراتی
آثار موجود در کتابخانه
تحفة الملوک ۱. تحفة الملوک
گفتارهایی درباره حکمت سیاسی
نویسنده: جعفر دارابی کشفی
مؤسسه بوستان کتاب، قم، ۱۳۸۱ش.، 2 جلد