اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   صادق برزگر بفرویی
صادق برزگر بفرویی
آثار موجود در کتابخانه
اشراف و نشر:
الاستبصار فیما اختلف منه الأخبار ۱. الاستبصار فیما اختلف منه الأخبار
نویسنده: شیخ طوسی
• الکتب الأربعة، انتشارات انصاریان، چاپ دوم، قم، ۱۴۲۶ق.، 2 جلد