اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   امیرمهدی بدیع
امیرمهدی بدیع
آثار موجود در کتابخانه
آثار ترجمه شده:
۱. یونانیان و بربرها
روی‌ دیگر تاریخ‌
به کوشش: محسن باقرزاده
مترجم: مرتضی ثاقب فر، قاسم صنعوی
مرکز بین المللی گفتگوی تمدن ها، تهران، ۱۳۸۳ش.، 15 جلد، مقدمه جلد 15: دکتر ژاله آموزگار