اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   قاسم صنعوی
قاسم صنعوی
آثار موجود در کتابخانه
ترجمه:
۱. یونانیان و بربرها
روی‌ دیگر تاریخ‌
به کوشش: محسن باقرزاده
نویسنده: امیرمهدی بدیع
مترجم: مرتضی ثاقب فر
مرکز بین المللی گفتگوی تمدن ها، تهران، ۱۳۸۳ش.، 15 جلد، مقدمه جلد 15: دکتر ژاله آموزگار