اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   ایلیر گرشویچ
ایلیر گرشویچ
آثار موجود در کتابخانه
۱. Ilya Gershevitch and Mary Boye. The literature of ancient Irak
نویسنده: مری بویس