اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   یدالله منصوری
یدالله منصوری
آثار موجود در کتابخانه
ترجمه:
ادبیات دوران ایران باستان ۱. ادبیات دوران ایران باستان
فروهر، تهران، ۱۳۷۸ش.
ده گفتار دربارۀ خوارزمی ۲. ده گفتار دربارۀ خوارزمی
کتابخانه طهوری، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۷ش.