اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   ابی عبید قاسم بن سلام هروی
ابی عبید قاسم بن سلام هروی
آثار موجود در کتابخانه
کتاب النسب ۱. کتاب النسب
دار الفکر، بیروت، 1989م.، محقق: مریم محمد خیرالدرع، با مقدمه: سهیل زکار
۲. کتاب الأموال
دار السلام، چاپ اول، قاهره، 2009م.، با مقدمه: محمد عماره
۳. غریب الحدیث
• غریب الحدیث، دار الکتب العلمیة، چاپ اول، 1986م.، 2 جلد