اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   محمد نرشخی
محمد نرشخی
آثار موجود در کتابخانه
آثار ترجمه شده:
تاریخ بخارا ۱. تاریخ بخارا
مترجم: احمد قباوی
انتشارات توس، چاپ سوم، تهران، ۱۳۸۷ش.، مصحح: محمد تقی مدرس رضوی