اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   آیة الله سید مرتضی رضوی کشمیری
آیة الله سید مرتضی رضوی کشمیری
آیة الله سید مرتضی رضوی کشمیری
آثار موجود در کتابخانه
مع رجال الفکر فی القاهرة ۱. مع رجال الفکر فی القاهرة
مکتبة النجاح، چاپ اول، قاهره، ۱۳۹۴ق.، با مقدمه: عبدالحکیم خطیب
• مع رجال الفکر فی القاهره، الارشاد لطباعة و النشر، چاپ چهارم، بیروت، 1998م.، 2 جلد
فی سبیل الوحدة الاسلامیة ۲. فی سبیل الوحدة الاسلامیة
دار المعلم، ویرایش سوم، قاهره، 1980م.
مذکرات حول الدول العربیة و الاسلامیة ۳. مذکرات حول الدول العربیة و الاسلامیة
تحتوی علی لمحة من حیاة المولف... و رحلاته... و آثاره
موسسة الآفاق، چاپ اول، تهران، ۱۴۳۲ق. برابر ۱۳۹۰ش. برابر 2011م.، مصحح: علی رضوی
تصحیح و تحقیق:
الروائع المختارة ۴. الروائع المختارة (تعلیق)
من خطب الامام الحسین السبط ...
نویسنده: موسوی، مصطفی.
الشیعه الامامیه ۵. الشیعه الامامیه (تصحیح)
فقد لما ‌اورده‌ خصوم‌ ‌الشیعه‌ ‌الامامیه‌ فی‌ کتبهم‌ و ‌آثار‌هم‌
نویسنده: محمد صادق صدر
مطبوعات النجاح، قاهره، ۱۴۰۲ق.، محقق: حامد حنفی داود، با مقدمه: حامد حنفی داود
النهج السوی فی المعنی المولی و الولی ۶. النهج السوی فی المعنی المولی و الولی (تحقیق و تعلیق)
یبحث فیه عن معنی المولی و الولی فی الحدیث النبویه ...
نویسنده: محسن علی بلتستانی
مکتبة النجاح، چاپ دوم، تهران، 1999م.
اشراف و نشر:
الفرق بین الفریضة والنافلة ۷. الفرق بین الفریضة والنافلة
نویسنده: منیرالدین بروجردی
مکتبة النجاح، چاپ اول، قاهره، ۱۳۹۲ق.
فدک ۸. فدک
هدی المله الی ان فدک نحله
نویسنده: محمدحسن قزوینی
مطبوعات النجاح، چاپ اول، قاهره، ۱۳۹۶ق.، محقق: باقر مقدسی، با مقدمه: عبدالفتاح عبدالمقصود