اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   جلیل دوستخواه
جلیل دوستخواه
آثار موجود در کتابخانه
۱. اوستا
کهن ترین سرودها و متن های ایرانی
سرشناسه: اوستا.فارسی
مروارید، چاپ 15م، تهران، ۱۳۸۹ش.، 2 جلد
ویراستاری و مقدمه:
۲. داستان رستم و سهراب (ویراستاری)
روایت نقالان
نویسنده: عباس زریری
انتشارات توس، تهران، ۱۳۶۹ش.