اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   مرتضی کریمی‌نیا
مرتضی کریمی‌نیا
مرتضی کریمی‌نیا
آثار موجود در کتابخانه
سیره پژوهی در غرب ۱. سیره پژوهی در غرب
گزیده متون و منابع
حدیث اسلامی (خاستگاه ها و سیر تطور) ۲. حدیث اسلامی (خاستگاه ها و سیر تطور) (تألیف و ویراستاری)
نویسنده: هارالد موتسکی
• چاپ اول، قم، ۱۳۹۰ش.
قرآن‌های کوفی در ایران ۳. قرآن‌های کوفی در ایران
ترجمه:
قرآن‌های عصر اموی ۴. قرآن‌های عصر اموی
مقدمه‌ای در باب کهن‌ترین مصاحف
نویسنده: فرانسیس دروش
مترجم: آلاء وحیدنیا
انتشارات هرمس، چاپ اول، تهران، ۱۳۹۴ش.
مصحف صنعاء و مسئله خاستگاه قرآن ۵. مصحف صنعاء و مسئله خاستگاه قرآن
• مصحف صنعاء 1 و مسئله خاستگاه قرآن، انتشارات هرمس، چاپ اول، تهران، ۱۴۰۰ش.
قرآن و سنت تفسیری‌اش ۶. قرآن و سنت تفسیری‌اش (ترجمه و ویراستاری)
نویسنده: اندرو ریپین
نشر ادبیات، چاپ اول، قم، ۱۴۰۰ش.