اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   عباسعلی مردی
عباسعلی مردی
آثار موجود در کتابخانه
فیض العلام فی عمل الشهور و وقایع الایام ۱. فیض العلام فی عمل الشهور و وقایع الایام
معزی نامه ۲. معزی نامه (تألیف و ویراستاری)
مروری بر زندگی و اندیشه های عالمان خاندان معزی دزفولی
به کوشش: دکتر عبدالحسین طالعی
تصحیح و تحقیق:
آینه ایام (هدایة الانام الی وقایع الایام) ۳. آینه ایام (تصحیح)
نویسنده: شیخ عباس قمی
• آینه ایام (هدایة الانام الی وقایع الایام)، کتابخانه بزرگ حضرت آیت الله العظمی مرعشی نجفی (ره)، گنجینه جهانی مخطوطات اسلامی، چاپ اول، قم، ۱۳۹۰ش.، با حواشی: آیة الله سید شهاب الدین مرعشی نجفی، مصحح: محسن صادقی
اشراف و نشر:
آینه خورشید شد ۴. آینه خورشید شد (کوشش در نشر)
شمیمی از بوستان مباهله
شناخت‌نامه علامه میرحامد حسین لکهنوی ۵. شناخت‌نامه علامه میرحامد حسین لکهنوی (کوشش در نشر)
بنیاد بین المللی امامت، چاپ اول، قم، ۱۴۰۱ش.، ناظر علمی: مهدی اسفندیاری، به کوشش: علی‌اکبر کوثری
مقالات موجود در سایت:
یادی از محقق طباطبائی به بهانه چاپ فضائل امیر المؤمنین علیه السلام ۱. یادی از محقق طباطبائی به بهانه چاپ فضائل امیر المؤمنین علیه السلام