اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   عبدالله جعفری
عبدالله جعفری
آثار موجود در کتابخانه
کتاب المائدة ۱. کتاب المائدة
نویسنده: حسین بن حمدان خصیبی
موسسة البلاغ، بیروت، ۱۴۳۰ق.