اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   محمد عبدالمنعم خفاجی
محمد عبدالمنعم خفاجی
آثار موجود در کتابخانه
تصحیح و تحقیق:
دیوان امیرالمومنین و سید البلغاء والمتکلمین الامام علی بن ابی طالب علیه السلام ۱. دیوان امیرالمومنین علی بن ابیطالب علیه‌‌السلام‌ (تحقیق)
گردآورنده: مصطفی زمانی
شاعر: امیرالمومنین امام علی بن ابی طالب(ع)
• دیوان امیرالمومنین و سید البلغاء والمتکلمین الامام علی بن ابی طالب علیه السلام، دار ابن زیدون، ۲ش.
تطهیر الأعتقاد عن أدران الالحاد ۲. تطهیر الأعتقاد عن أدران الالحاد (تعلیق)
نویسنده: محمد یمنی صنعانی
• چاپ اول، الازهر، ۱۳۷۳ق.