اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   محمد علی معزی دزفولی
محمد علی معزی دزفولی
آثار موجود در کتابخانه
تجدید الدوارس وتجدید المدارس ۱. تجدید الدوارس وتجدید المدارس
چاپخانه حکمت، قم، ۱۳۸۳ق.، 8 جلد
رسالة فی تفسیر الایات المتشابهات من القرآن ۲. رسالة فی تفسیر الایات المتشابهات من القرآن
• ۱۳۹۲ش.
آثاری درباره محمد علی معزی دزفولی:
شرح حال خاندان مرحوم آیة الله معزی ۱. شرح حال خاندان مرحوم آیة الله معزی
• شرح حال خاندان آیة الله حاج شیخ محمد علی معزی دزفولی، چاپخانه حکمت، قم