اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   حامد حفی داود
حامد حفی داود
آثار موجود در کتابخانه
ویراستاری و مقدمه:
عقائد الامامیه ۱. عقائد الأمامیة (مقدمه)
نویسنده: شیخ محمد رضا مظفر
• عقائد الامامیه، مکتبة نینوی الحدیثة، چاپ اول، تهران، اشراف: آیة الله سید ابوالقاسم موسوی خویی