اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   مریم صفایی تنها
مریم صفایی تنها
آثار موجود در کتابخانه
ویراستاری و مقدمه:
سلطان عشق (نگاهی نو به واقعه عاشورا) ۱. سلطان عشق (نگاهی نو به واقعه عاشورا) (ویراستاری)
نویسنده: عبدالرحیم گواهی
نشر علم، چاپ سوم، تهران، ۱۳۸۶ش.، ویراستار: زینب تاجریان