اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   عباس چمران
عباس چمران
آثار موجود در کتابخانه
ترجمه:
ترجمه فارسی دعای کمیل ۱. ترجمه فارسی دعای کمیل
و مقدمه ای درباره نیایش
مترجم: غلامرضا دبیران
• دعای کمیل، شرکت سهامی انتشار، تهران، خطاط: فضل الله حسینی شیرازی