اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   ابوالاعلی مودودی
ابوالاعلی مودودی
آثار موجود در کتابخانه
آثار ترجمه شده:
برنامه انقلاب اسلامی ۱. برنامه انقلاب اسلامی
مترجم: غلامرضا سعیدی
شرکت سهامی انتشار، چاپ سوم، تهران، -۸۴۴ ۶ش.