اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   عباس زریری
عباس زریری
آثار موجود در کتابخانه
۱. داستان رستم و سهراب
روایت نقالان
انتشارات توس، تهران، ۱۳۶۹ش.، ویراستار: جلیل دوستخواه