اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   مهناز شایسته فر
مهناز شایسته فر
آثار موجود در کتابخانه
هنر شیعی ۱. هنر شیعی
عناصر هنر شیعه در نگارگری‌ و کتیبه‌نگاری‌ تیموریان و صفویان
موسسه مطالعات هنر اسلامی، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۴ش.، ویراستار: الهام مصلحی و سرور اسلامی
راهنمای آثار انتشارات مطالعات هنر اسلامی ۲. راهنمای آثار انتشارات مطالعات هنر اسلامی
ترجمه:
خوشنویسی اسلامی ۳. خوشنویسی اسلامی
موسسه مطالعات هنر اسلامی، چاپ دوم، تهران، ۱۳۸۶ش.
۴. معراج نامه
سفر معجزه آسای پیامبر (ص)
نویسنده: ماری رز سگای
نشریات:
مطالعات هنر اسلامی ۱. مطالعات هنر اسلامی (مدیر مسئول و سردبیر)
همچنین نگاه کنید
مطالعات هنر اسلامی مطالعات هنر اسلامی (مدیر مسئول و سردبیر)