اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   مجتبی حسینی
مجتبی حسینی
آثار موجود در کتابخانه
امام علی (ع) در آینه خوشنویسی معاصر ایران ۱. امام علی (ع) در آینه خوشنویسی معاصر ایران
منتخبی از گنجینه شماره 3 آثار خوشنویسی موزه هنرهای دینی امام علی (ع)
به کوشش: سید محسن هاشمی
موزه هنرهای دینی امام علی (ع)، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۶ش.
ویراستاری و مقدمه:
قصیده ی برده ی بوصیری ۲. الکواکب الدریة فی مدح خیر البریة (مقدمه)
نویسنده: محمدبن سعید بوصیری
مترجم: قیس آل قیس، محمدرضا عادل
• قصیده ی برده ی بوصیری، کتابخانه ملی ملک، چاپ اول، مشهد، ۱۳۸۹ش.، ویراستار: محسن هاشمی
ضیافت ۳. دعاء کمیل (مقدمه)
• ضیافت، آستان قدس رضوی، شرکت به نشر، چاپ اول، رمضان ۱۴۳۳ق. برابر مرداد ۱۳۹۱ش.