اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   سعید فاضلی خوئی
سعید فاضلی خوئی
آثار موجود در کتابخانه
ویراستاری و مقدمه:
تذکرة الفضلاء ۱. تذکرة الفضلاء (مقدمه)
در تاریخ علما و عرفا و شعرای خوی (قرن چهارم هجری تا قرن چهاردهم )
نویسنده: جابر فاضلی خوئی
• چاپ اول، ۱۳۸۹ش.، محقق: علی صدرائی خوئی