اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   خالد محمد دهمان
خالد محمد دهمان
آثار موجود در کتابخانه
تصحیح و تحقیق:
نقد الطالب لزغل المناصب ۱. نقد الطالب لزغل المناصب (تحقیق)
نویسنده: محمد ابن طولون صالحی
دار الفکر المعاصر، بیروت، ۱۴۱۲ق.، محقق: محمد احمد دهمان، اشراف: نزار اباظة