اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   ع. پاشائی
ع. پاشائی
آثار موجود در کتابخانه
هایکو ۱. هایکو
شعر ژاپنی از آغاز تا امروز
سرشناسه: احمد شاملو
گردآورنده: احمد شاملو
نشر چشمه، ویرایش دوم، تهران، ۱۳۷۶ش.
ترجمه:
۲. ماه نو و مرغان آواره
نشر روایت، تهران، ۱۳۷۴ش.
۳. صد هایکوی مشهور
دنیای مادر، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۹ش.
۴. چپق مقدس (هفت آیین سرخپوستی اوگ لالا سو به روایت گوزن سیاه)
نشر میترا، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۸ش.
۵. تاریخ تمدن
مشرق زمین گاهواره تمدن
مترجم: احمد آرام، امیر حسین آریان پور
سازمان انتشارات و آموزش‌ انقلاب‌ اسلامی‌، چاپ چهارم، تهران، ۱۳۷۲ش.
۶. گوزن سیاه سخن می گوید(سرگذشت مرد مقدسی از طایفه ی اوگ لالاسو )
سرشناسه: گوزن سیاه
نشر میترا، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۸ش.
چنین گوید او، ایتی ووتکه ۷. چنین گوید او، ایتی ووتکه (ترجمه و تحقیق)
متن کهن بودایی
• چنین گوید او، ایتی ووتکه (متن کهن بودایی)، مرکز مطالعات و تحقیقات ادیان و مذاهب، چاپ اول، قم، ۱۳۸۳ش.
آیین بودا در سوره نیلوفر ۸. آیین بودا در سوره نیلوفر
تعبیری نو از سوره سه‌گانه‌ ی نیلوفر‮‬‏‫
نویسنده: نیکیو نیوانو
دانشگاه ادیان و مذاهب، نشر ادیان، چاپ اول، قم، ۱۳۸۹ش.
مژه های نادیدنی ۹. مژه های نادیدنی
نویسنده: نیکیو نیوانو
دانشگاه ادیان و مذاهب، نشر ادیان، چاپ اول، قم، ۱۳۹۰ش.
سرگذشت شاکیه مونی بودا ۱۰. سرگذشت شاکیه مونی بودا
نویسنده: نیکیو نیوانو
• مژه های نادیدنی، دانشگاه ادیان و مذاهب، نشر ادیان، چاپ اول، قم، ۱۳۹۰ش.
پروردن دل بودایی ۱۱. پروردن دل بودایی
نویسنده: نیچیکو نیوانو
• مژه های نادیدنی، دانشگاه ادیان و مذاهب، نشر ادیان، چاپ اول، قم، ۱۳۹۰ش.
سوره نیلوفر سه گانه ۱۲. سوره نیلوفر سه گانه
سه متن بودایی مهایانه
مترجم انگلیسی: لیان هارویتس، جین ریوز
مترجم چینی: کوماره جیوه
دانشگاه ادیان و مذاهب، نشر ادیان، چاپ اول، قم، ۱۳۹۰ش.
مندله، نظریه و عمل با اشاره خاص به روان شناسی جدید زیردانستگی ۱۳. مندله، نظریه و عمل با اشاره خاص به روان شناسی جدید زیردانستگی
نویسنده: جوزپه توچی
دانشگاه ادیان و مذاهب، نشر ادیان، چاپ اول، قم، ۱۳۸۸ش.
بی دلی در ذن ۱۴. بی دلی در ذن
ویراستاری و مقدمه:
فرهنگ ادیان جهان ۱۵. فرهنگ ادیان جهان (ویراستاری)
نویسنده: جان راسل هینلز
مرکز مطالعات و تحقیقات ادیان و مذاهب، چاپ اول، ویرایش دوم، قم، ۱۳۸۶ش.