اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   شجاعت حسین گوپال پوری
شجاعت حسین گوپال پوری
آثار موجود در کتابخانه
ترجمه:
نور الانوارترجمه عبقات الانوار (حدیث ثقلین) ۱. نور الانوارترجمه عبقات الانوار (حدیث ثقلین)
با تقريظ: آیة الله ناصر مکارم شیرازی
مدرسه امام علی بن ابیطالب (ع)، ۱۴۲۵ق. برابر 2004م.، 2 جلد