اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   محسن میری
محسن میری
آثار موجود در کتابخانه
ترجمه:
ترجمه مصارع المصارع ۱. ترجمه مصارع المصارع
نویسنده: خواجه نصیرالدین طوسی
• مصارع المصارع، انتشارات حکمت، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۰ش.