اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   نظامی گنجوی
نظامی گنجوی
آثار موجود در کتابخانه
کلیات خمسه نظامی ۱. کلیات خمسه نظامی
مخزن الاسرار، خسرو و شیرین، لیلی و مجنون، هفت پیکر، اسکندرنامه، اقبالنامه
سرشناسه: الیاس بن یوسف نظامی
مؤسسه انتشارات نگاه، چاپ دوم، تهران، ۱۳۷۶ش.، 2 جلد، مصحح: سید حسن وحید دستگردی، به کوشش: پرویز بابایی
• خمسه نظامی، دوستان، تهران، ۱۳۸۳ش.، ویراستار: بهاءالدین خرمشاهی، مصحح: سامیه بصیرمژدهی