اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   محمد افشین وفایی
محمد افشین وفایی
آثار موجود در کتابخانه
نامه های خاموشان ۱. نامه های خاموشان
نامه های ناموران فرهنگی و ادبی به ایرج افشار
به کوشش: شهریار شاهین دژی
• چاپ اول، تهران، ۱۳۹۰ش.، 2 جلد
۲. انیس الخلوة و جلیس السلوة
نسخه برگردان دستنویس شماره 1670 کتابخانه ایاصوفیا (استانبول)
به کوشش: ارحام مرادی
نویسنده: مسافر ملطوی
اشراف و نشر:
مثنوی معنوی (دفتر چهارم) ۳. مثنوی معنوی (کوشش در نشر)
نویسنده: مولانا جلال الدین محمد بلخی رومی
• مثنوی معنوی (دفتر چهارم)، کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی، چاپ اول، تهران، ۱۳۹۲ش.، به کوشش: پژمان فیروزبخش
سفینه بولونیا ۴. سفینه بولونیا (کوشش در نشر)