اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   علی پاشا صالح
علی پاشا صالح
آثار موجود در کتابخانه
ترجمه:
تاریخ ادبیات ایران ۱. تاریخ ادبیات ایران (مترجم جلد 1)
مترجم جلد 3: علی اصغر حکمت
مترجم جلد 4: بهرام مقدادی، غلامرضا رشید یاسمی
مترجم قسمت اول از جلد 2: دکتر فتح الله مجتبائی
مترجم قمست دوم از جلد 2: غلامحسین صدری افشار
مروارید، چاپ دوم، تهران، ۱۳۷۵ش.، 4 جلد، تعلیق در جلد 4: دکتر عبدالحسین نوائی و ضیاءالدین سجادی