اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   محمد حسینی
محمد حسینی
آثار موجود در کتابخانه
ویراستاری و مقدمه:
تحفة الفاطمیین فی ذکر أحوال قم و القمیین ۱. تحفة الفاطمیین فی ذکر أحوال قم و القمیین (مقدمه)
نویسنده: محمدحسین قمی
نور مطاف، چاپ اول، قم، ۱۳۹۱ش.، 4 جلد، محقق: علی رفیعی علامرودشتی و محمد حسین درایتی، اشراف: دکتر سید محمود مرعشی نجفی