اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   اولریش مارزلف
اولریش مارزلف
آثار موجود در کتابخانه
ویراستاری و مقدمه:
۱. چهل طوفان (بررسی تصاویر چاپ سنگی طوفان البکاء فی مقاتل الشهدا) (مقدمه)
نویسنده: علی بوذری
کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی، چاپ اول، تهران، ۱۳۹۰ش.، ویراستار: تهورا وحدتی
رساله جهادیه ۲. رساله جهادیه (مقدمه و تقریظ)
بُهلول نامه ۳. بُهلول نامه (مقدمه)
مترجم: باقر قربانی‌زرین
انتشارات به نگار، چاپ سوم، تهران، ۱۳۹۲ش.، محقق: باقر قربانی‌زرین