اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   مارسل دویک
مارسل دویک
آثار موجود در کتابخانه
ترجمه:
عجائب الهند بره و بحره و جزایره ۱. عجائب الهند بره و بحره و جزایره
نویسنده: بزرگ رامهرمزی
E.J. Brill، پاریس، 1886م.، ویراستار: پیتر آنتونی وان درلیت
دارالقاری، بیروت، 1987م.، محقق: محمد سعید طریحی