اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   ادیب کلاس
ادیب کلاس
آثار موجود در کتابخانه
اشراف و نشر:
شرح العقائد النسفیة ۱. شرح العقائد النسفیة
تخریج احادیث: جلال الدین سیوطی
نویسنده: مسعود تفتازانی
• محقق: عدنان درویش، با تعلیق: عدنان درویش