اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   دکتر میلاد عظیمی
دکتر میلاد عظیمی
دکتر میلاد عظیمی
آثار موجود در کتابخانه
هفتاد گفتار از ایرج افشار ۱. هفتاد گفتار از ایرج افشار
بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار، چاپ اول، تهران، ۱۳۹۰ش.
مسائل پاریسیه ۲. مسائل پاریسیه
اشراف و نشر:
پادشاه فتح ۳. پادشاه فتح (به اهتمام)
انتشارات سخن، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۷ش.
من زبان وطن خویشم... ۴. من زبان وطن خویشم... (به اهتمام)
انتشارات سخن، چاپ دوم، تهران، ۱۳۸۷ش.
عقاب ۵. عقاب (به اهتمام)
انتشارات سخن، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۸ش.