اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   آیت الله میرزا علی اکبر مرندی
آیت الله میرزا علی اکبر مرندی
آثار موجود در کتابخانه
آثاری درباره آیت الله میرزا علی اکبر مرندی :
عارف ناشناخته ۱. عارف ناشناخته
شرح‌ حال‌ عارف‌ کامل‌ آیت‌ الله‌ میرزا علی‌ اکبرآقا مرندی رحمه‌ الله‌
نویسنده: صادق حسن زاده
آل علی، چاپ اول، قم، ۱۳۷۹ش.