اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   آیت الله سید علی موسوی بهبهانی
آیت الله سید علی موسوی بهبهانی
آیت الله سید علی موسوی بهبهانی
آثار موجود در کتابخانه
الاشتقاق ۱. الاشتقاق
مرکز نشر کتاب، تهران، ۱۳۸۱ق.
تعلیقات علی العروة الوثقی ۲. تعلیقات علی العروة الوثقی
چاپخانه علمیه، ذی القعده ۱۳۹۰ق.
آثاری درباره آیت الله سید علی موسوی بهبهانی:
مختصری از شرح حال حضرت آیت الله العظمی آقای حاج میر سیدعلی بهبهانی ۱. مختصری از شرح حال حضرت آیت الله العظمی آقای حاج میر سیدعلی بهبهانی
به مناسبت چهلمین روز درگذشت ایشان
نویسنده: سید مصلح الدین مهدوی
حسینیه عمادزاده اصفهان، اصفهان، ۱۳۹۵ق.
شرح حال ، آثار و افکار آیت الله بهبهانی از فقهای عالیقدر و مراجع تقلید شیعه ۲. شرح حال ، آثار و افکار آیت الله بهبهانی از فقهای عالیقدر و مراجع تقلید شیعه
نویسنده: استاد علی دوانی
کتابخانه صدر، تهران، ۱۳۹۶ق.