اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   محمد باقر سبزواری
محمد باقر سبزواری
آثار موجود در کتابخانه
سرمایه سخن ۱. سرمایه سخن
نویسنده: محمدابراهیم آیتی
دار الفکر، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۵ش.، 3 جلد، به کوشش: فاطمه بیات
شخصیت شیخ طوسی ۲. شخصیت شیخ طوسی