اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   آیة الله سید محمد طباطبائی یزدی
آیة الله سید محمد طباطبائی یزدی
آیة الله سید محمد طباطبائی یزدی
آثار موجود در کتابخانه
۱. خرقة
۲. صحائف الابرار بوظائف الاسحار
کتابت:
۳. خرقة
زبان: عربی، فارسی
نویسنده: آیة الله سید محمد طباطبائی یزدی
کاتب: آیة الله سید محمد طباطبائی یزدی
تاریخ کتابت: ۱۳۳۰ق.
آثاری درباره آیة الله سید محمد طباطبائی یزدی:
۱. سفرنامه حج آیة الله سید محمد طباطبائی یزدی سال 1331 ق.
نویسنده: میرزا علی اصفهانی
• به سوی ام القری، نشر مشعر، قم، ۱۳۷۳ش.