اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   محمد عزیزالدین حسین
محمد عزیزالدین حسین
آثار موجود در کتابخانه
ویراستاری و مقدمه:
نهج البلاغه (نسخه برگردان) ۱. نهج البلاغه (مقدمه)
مما اختاره الشریف الرضی من اثر امیرالمومنین الامام علی بن ابی طالب علیه السلام
کلمات: امیرالمومنین امام علی بن ابی طالب(ع)
گردآورنده: ابوالحسن محمد بن حسین موسوی (سید رضی)
• نهج البلاغه (نسخه برگردان)، وزارت ثقافت، حکومت هند، چاپ اول، رام پور، ۱۴۳۳ق. برابر 2012م.