اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   سید حسن موسوی بروجردی
سید حسن موسوی بروجردی
سید حسن موسوی بروجردی
آثار موجود در کتابخانه
فهرس مخطوطات مکتبة کاشف الغطاء العامة ۱. فهرس مخطوطات مکتبة کاشف الغطاء العامة
فهرس المصاحف الشریفة و تفسیر القرآن و علومه و الأدعیه و الزیارات
• فهرس مخطوطات مکتبة کاشف الغطاء العامة (مکتبة علی و الحسین)، دار التراث، چاپ اول، نجف، ۱۴۳۵ق.، 2 جلد
العرف الوردي فیما یتعلّق بنسخة السیّد الراوندي ۲. العرف الوردي فیما یتعلّق بنسخة السیّد الراوندي
دار التراث، چاپ اول، ۱۴۳۴ق. برابر 2013م.
اشراف و نشر:
جهود الزدّیة حول نهج البلاغة ۳. جهود الزدّیه حول نهج البلاغة (کوشش در نشر)
نویسنده: السید صدرالدین الحسینی السرخسی
• جهود الزدّیة حول نهج البلاغة، دار التراث، چاپ اول، نجف، ۱۴۳۴ق. برابر ۲۰۱۳ش.
اعلام نهج البلاغه ۴. اعلام نهج البلاغه (کوشش در نشر)
کتاب نهج البلاغه من کلام امیرالمومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام ۵. نهج البلاغه (کوشش در نشر)
مما اختاره الشریف الرضی من اثر امیرالمومنین الامام علی بن ابی طالب علیه السلام
کلمات: امیرالمومنین امام علی بن ابی طالب(ع)
گردآورنده: ابوالحسن محمد بن حسین موسوی (سید رضی)
• کتاب نهج البلاغه من کلام امیرالمومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام
نشریات:
دیوان التراث ۱. دیوان التراث (سردبیر)
مقالات موجود در سایت:
اشکالات میراث حدیثی در گذشته و حال ۱. اشکالات میراث حدیثی در گذشته و حال
همچنین نگاه کنید
دیوان التراث دیوان التراث (عضو)